|

แอลอาร์จินีน (l arginine) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร บำรุงสมรรถภาพได้ผลจริงหรือไม่

l arginine กรดอะมิโนบำรุงสมรรถภาพ

กรดอะมิโนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากต่อร่างกายมนุษย์เรา และกรดอะมิโนนั้นมีมากมายหลายชนิด แต่ตัวที่มาแรงนั้น คือ แอลอาร์จินีน (l arginine) เจ้าตัวนี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดจริงหรือ เป็นแค่เทรนอาหารเสริมสำหรับออกกำลังกายหรือเป็นแค่เทรนฟิตเรื่องสมรรถภาพหรือไม่ มาดูกันเลย

แอลอาร์จินีน (l arginine) คืออะไร

รู้จักกับ l arginine กรดอะมิโนที่มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์

กรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีน แบ่งออกเป็น กรดอะมิโนจำเป็นและกรดอะมิโนไม่จำเป็น โดยร่างกายของมนุษย์สร้างกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น แต่ไม่ได้สร้างกรดอะมิโนที่จำเป็นออกมา ด้วยเหตุนี้ต้องรับกรดอะมิโนจำเป็นจากการบริโภคอาหาร

อาร์จินีน หรือเรียกอีกอย่างว่า l arginine คือกรดอะมิโนกึ่งจำเป็น (Semi-essential) เนื่องด้วย l arginine เป็นสิ่งจำเป็นในบางครั้งและบางเงื่อนไข เช่น การตั้งครรภ์ ทารกวัยแรกเกิด การเจ็บป่วยร้ายแรงและการได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น

ตัว L ข้างหน้าอาร์จินีน คือ Levorotatory เป็นคำศัพท์ทางเคมี หมายถึง กรดอะมิโนไม่สร้างพันธะกับโปรตีน (มีรูปแบบอิสระ) ตัว L นี้เป็นการจัดหมวดหมู่กรดอะมิโน โดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงกับกรดอะมิโนที่ร่างกายมนุษย์สร้างขึ้นเองได้ และสามารถดูดซึมได้ง่าย

ส่วนอาร์จินีน หรือ l arginine คือกรดอะมิโนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานของหลอดเลือดและการไหลเวียนของเลือด ซึ่งร่างกายจะใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างโปรตีน

l arginine สามารถผลิตได้จากการสังเคราะห์กรดอะมิโนซิทรูลีน (Citrulline) ผ่านการสลายโปรตีนในร่างกายหรือโปรตีนจากอาหาร ซึ่ง l arginine พบได้มากในอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก นม เมล็ดฟักทอง ถั่ว ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและปลา โดยมีรายงานว่าคนเราบริโภค l arginine จากอาหารโดยเฉลี่ย 4-6 กรัมต่อวัน

นอกจากนี้ยังสามารถรับ l arginine ได้จากการรับประทานอาหารเสริมได้ ซึ่งมีขายทั่วไปในรูปแบบผง ของเหลว แคปซูล โดยทั่วไปคนแล้วเราใช้  l arginine สำหรับอาการเจ็บหน้าอกและอาการน้ำมูกไหล ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ โรคร้ายแรงในทารกคลอดก่อนกำหนด (NEC: Necrotizing enterocolitis) เป็นต้น


สรรพคุณและการใช้ประโยชน์จากแอลอาร์จินีน

 • การทดสอบโกรทฮอร์โมน (Growth hormone reserve test) 

l arginine ใช้ในการทดสอบกระตุ้นต่อมใต้สมอง เป็นการทดสอบเพื่อระบุว่าเด็กมีการผลิตฮอร์โมนในการเจริญเติบโตอยู่ในระดับที่เพียงพอหรือไม่

 • ลดความดันโลหิตสูง (Reducing high blood pressure) 

l arginine สามารถช่วยลดความดันโลหิตสูงได้

 • แก้ไขความผิดปกติทางพันธุกรรมในการสังเคราะห์ยูเรีย (Correcting hereditary disorders of urea synthesis) 

ร่างกายมนุษย์ใช้อาร์จินีนในวัฏจักรยูเรีย (Urea cycle) สารยูเรียนี้เป็นองค์ประกอบของปัสสาวะ สามารถใช้อาร์จินีนในการแก้ไขความผิดปกติทางพันธุกรรมได้

 • ป้องกันโรคหัวใจ (Preventing heart disease) 

l arginine อาจมีประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจอันเนื่องมาจากหลอดเลือดตีบ

 • รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Treating erectile dysfunction) 

หากร่างกายมี l arginine ในระดับต่ำทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED: Erectile Dysfunction) ได้ ซึ่งอาจมีผลมาจากหลอดเลือดตีบ จึงมีการใช้  l arginine เพื่อบำรุงสมรรถภาพทางเพศ ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆ หลอดเลือดที่องคชาต ส่งผลให้หลอดเลือดในองคชาตขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ซึ่งอาจช่วยในเรื่องการแข็งตัว ในบางครั้งมีการใช้ l arginine ร่วมกับการยารักษาอื่น เช่น ไวอากร้า เพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 

 • บรรเทาอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร (Easing inflammation of the digestive tract) 

l arginine อาจช่วยป้องกันโรคลำไส้อักเสบชนิดเนื้อตาย ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงในทารกที่คลอดก่อนกำหนด

 • รักษาโรคติดเชื้อร้ายแรง (Treat serious infections)

รักษาโรคติดเชื้อจากแผลไฟไหม้ การได้รับบาดเจ็บ บาดแผลของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

 • ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานประเภท 2 (Reducing type 2 diabetes risk) 

เนื่องจาก l arginine สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ การเพิ่มไนตริกออกไซด์ช่วยเสริมการทำงานของเซลล์ที่หลั่งอินซูลิน ช่วยปรับปรุงการเผาผลาญกลูโคสของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้

 • รักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ (Treating peripheral arterial disease) 

เนื่องจาก l arginine สามารถช่วยขยายหลอดเลือด จึงอาจช่วยรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลให้เกิดตะคริวที่ขาและอาการอ่อนแรง หรือที่เรียกว่า ภาวะ Intermittent claudication

 • รักษาภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ (Treating pregnancy complications) 

l arginine อาจช่วยรักษาภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น

 • เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬา (Improving athletic performance) 

l arginine ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและแอนแอโรบิก โดยเพิ่มไนตริกออกไซด์ในร่างกาย ช่วยในการไหลเวียนของเลือดและนำพาออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องสุขภาพอื่นๆ อีกมากมาย เช่น สมานแผลได้เร็ว บรรเทาความวิตกกังวล ช่วยปรับปรุงการหายใจในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

 • โภชนบำบัด (Nutrition Therapy) 

มีการใช้ l arginine ร่วมกับกรดไขมันโอเมก้า 3 และนิวคลีโอไทด์เพื่อลดระยะเวลาการพักฟื้น ป้องกันการติดเชื้อและช่วยในการสมานแผล รวมไปถึงใช้เป็นอาหารเสริมร่วมกับอาหารเสริมอื่นและยังถูกนำมาใช้ในการเพิ่มมวลร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งอีกด้วย

อย่างไรก็ตามการใช้ l arginine ควรปรึกษาแพทย์ในเรื่องปริมาณที่ใช้ ประโยชน์ในการรักษาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยบางโรค ร่างกายอาจสร้าง l arginine ได้น้อย แพทย์จะพิจารณาให้แอลอาร์จินีนเทียมในรูปแบบของยารับประทาน ยาฉีดหรือครีม ทั้งนี้ l arginine ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสุขภาพร่างกายได้ แต่ควรในใช้ปริมาณที่เหมาะสม หากใช้ในปริมาณมากเกินไปก่อให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรง นำไปสู่การเสียชีวิตได้


หน้าที่ของแอลอาร์จินิน

l arginine จำเป็นในการสร้างไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide) ที่ทำหน้าที่ขยายหลอดเลือดในกระแสเลือด ช่วยในเรื่องสภาวะการไหลเวียนของเลือด ไนตริกออกไซด์เป็นโมเลกุลในการส่งสัญญาณหลายอย่าง ได้แก่ การทำงานของร่างกาย การควบคุมการไหลเวียนของเลือด การทำงานของไมโทคอนเดรีย (Mitochondrial function) และการสื่อสารระดับเซลล์

นอกจากนี้ l arginine ยังเป็นสารตั้งต้นของกรดอะมิโนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกลูตาเมต (Glutamate) โพรลีน (Proline) และครีเอทีน (Creatine) รวมทั้งยังจำเป็นต่อสุขภาพและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน โดยอาร์จินีนจำเป็นต่อการพัฒนาทีเซลล์ (T-cells) ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีบทบาทสำคัญในการตอบสนองภูมิคุ้มกัน

l arginine ช่วยกำจัดแอมโมเนียหรือของเสีย กระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth hormone) อินซูลิน (Insulin) และสารอื่นๆ ในร่างกาย มีบทบาทสำคัญในร่างกายมนุษย์ หากขาดกรดอะมิโนตัวนี้จะส่งผลให้เกิดการรบกวนการทำงานของเซลล์และอวัยวะ นำไปสู่การเสื่อมโทรมของสุขภาพได้


คำถามสร้างความรู้จักกับอาหารเสริมแอลอาร์จินีน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ l arginine ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมแอลอาร์จินีนนั้นมีข้อบ่งใช้อย่างไรบ้าง ให้ประโยชน์และโทษอย่างไร เราได้รวบรวมมาไว้แล้ว ดังนี้

1. l arginine ผู้หญิงกินได้ไหม

มีการใช้ l arginineเพื่อสุขภาพของผู้หญิง ช่วยในเรื่องโกรทฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการชะลอวัย ชะลอความเหี่ยวย่น ทำให้ผิวพรรณดีขึ้น ลดความดันโลหิต ช่วยขยายหลอดเลือด อีกทั้งยังช่วยให้ช่องคลอดไม่แห้ง ส่งผลให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นด้วย

2. แอลอาร์จินีน ราคาเท่าไหร่

ราคาของอาหารเสริม l arginine อยู่ช่วงประมาณ 500 – 1500 บาท

3. l arginine กินตอนไหน มีวิธีกินอย่างไรบ้าง

สำหรับวิธีรับประทาน l arginine ปริมาณต่อวัน มีดังนี้

 • หากใช้ในการบำรุงร่างกาย ใช้ทานประมาณ 1500 – 3000 มิลลิกรัมต่อวัน
 • ส่วนปริมาณที่ใช้ในการรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ให้ทานประมาณ 5 กรัมต่อวัน

4. larginine มีโทษ ผลข้างเคียง อะไรบ้าง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ l arginine ได้แก่ คลื่นไส้ ท้องเสีย ท้องอืด ปวดท้อง ความดันโลหิตต่ำ

5. l arginine ร้านขายยามีขายไหม

l arginine สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป


แหล่งอาหารตามธรรมชาติที่พบแอลอาร์จินีน

แหล่งอาหารธรรมชาติที่พบ l arginine

คนเราสามารถรับ l arginine อย่างเพียงพอจากแหล่งอาหาร ดังต่อไปนี้

1. ถั่วและเมล็ดพืช

ถั่วและเมล็ดพืชเป็นแหล่งสำคัญของ l arginine ได้แก่ เมล็ดฟักทองมีกรดอะมิโนเข้มข้นสูง เมล็ดแตงโม เมล็ดงา วอลนัท อัลมอนด์ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น

2. เนื้อสัตว์

เนื้อสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์เพราะมีกรดอะมิโนทั้งหมดที่ร่างกายคนเราต้องการ รวมทั้งอาร์จินีนด้วย ได้แก่ อกไก่งวง ไก่ เนื้อสันนอกหมู เนื้อวัว แซลมอน ทูน่า ปลา เป็นต้น

3. พืชตระกูลถั่ว

พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วลันเตา ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วชิกพี

4. สาหร่ายทะเล

สาหร่ายถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพยอดนิยมที่ให้ในอาร์จินีนระดับสูง

5. ธัญพืชที่ไม่ขัดสี

ธัญพืชที่ไม่ขัดสี ได้แก่ ข้าวโอ๊ต (Oat) ข้าวกล้อง (Brown Rice)

6. ผลิตภัณฑ์จากนม

ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นม โยเกิร์ต ชีส เป็นต้น

4. ผักบางชนิด

แม้ว่าจะไม่ค่อยพบ l arginine ในผัก แต่มีผักที่มีแอลอาร์จินีนอยู่ ได้แก่ ผักโขม

หากเลือกทานถั่งเช่าในเวลานี้จะทำให้คุณรู้สึกสดชื่น มีพลังงานตลอดวัน ไม่เหนื่อยง่ายนั่นเอง และเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Code X-6 และ Code X-2 ที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆ และถั่งเฉ้าแท้จากเทือกเขาทิเบต ร่วมกับสมุนไพรนานาชนิด เช่น โสม เห็ดหลินจือ กระชายดำ แอลอาจีนิน ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ต่างมาพร้อมกับสรรพคุณช่วยบำรุงสมรรถภาพทางเพศควบคู่กับร่างกายที่แข็งแรง

ผลิตภัณฑ์ยาบำรุงร่างกายผู้ชาย-Code-X-6

ในส่วนของ Code X-6 นั้นเพียงทานครั้งละ 1 เม็ด ก่อนนอน ด้วยสารสกัดจากถั่งเช่า จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น บำรุงสมรรถภาพทางเพศได้ในระยะยาว รวมถึงบำรุงระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ทำให้ร่างกายกลับมาฟิต เหมือนเป็นหนุ่มอีกครั้ง

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาบำรุงร่างกายผู้ชาย Code X-6 ได้แล้วตอนนี้ ราคาเพียงกล่องละ 450 บาท โปรโมชั่นประจำเดือนนี้ ซื้อ 3 แถม 1 ในราคา 1200 บาท ส่งฟรี!! >> สั่งเลย

ผลิตภัณฑ์ยาบำรุงร่างกายผู้ชายเฉพาะกิจ-Code-X-2

ในส่วนของ Code X-2 นั้น เป็นยาเฉพาะกิจ ทานก่อนมีกิจกรรม มีเพศสัมพันธ์ 30 นาที เพียง 1 เม็ดเท่านั้น ช่วยให้ท่านชายมีกิจกรรมได้อย่างราบรื่นและมีความสุขยิ่งขึ้น เพราะ Code X-2 นั้นจะช่วยในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย อึด ทนขึ้น ชะลอการหลั่ง เบิ้ลต่อรอบได้ มีความสุขได้ยาวนาน และไม่มีอันตรายต่อร่างกายเนื่องจากผลิตจากสมุนไพร ไม่มีสารเคมีที่เป็นผลเสียต่อร่างกาย

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาบำรุงร่างกายผู้ชายเฉพาะกิจ Code X-2 ราคาเพียงซองละ 250 บาท เท่านั้น! พิเศษ

โปรโมชั่นประจำเดือน ซื้อ 3 แถม 1 ในราคา 650 บาทเท่านั้น >> สั่งเลย

สรุป

l arginine เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการเพื่อให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง แหล่งอาหารธรรมชาติที่มีอาร์จินีนคือเนื้อสัตว์ ถั่วและธัญพืช ส่วนอาหารเสริมแอลอาร์จินีนหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาทั่วไป การใช้ l arginine ทำให้เกิดผลดีต่อร่างกาย เสริมสร้างการทำงานของหัวใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย อย่างไรก็ตาม l arginine มีผลข้างเคียงและจำเป็นต้องศึกษาให้ดี ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน


ติดต่อซื้อสินค้า Code For Men ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้